Συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας οποιαδήποτε στιγμή.

ΑIΤΗΜΑ ΥΠΟΚΕIΜΕΝΟΥ περί προσωπικών δεδομένων