Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ardo medical AG είναι μια οικογενειακή, βραβευμένη εταιρεία, με έδρα το Unterägeri της Ελβετίας και θυγατρικές σε Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες και Κίνα και στην Ελλάδα εκπροσωπείται αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

Η βασική της φιλοσοφία με την οποία η PAPAPOSTOLOU ταυτίστηκε, είναι η διαρκής προσπάθεια της ελβετικής εταιρείας για την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων σε τεχνολογικά προϊόντα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πελατών της.

Με αυτή τη συνεργασία, η εμπειρία, η οποία αποτελεί κοινή παράμετρο δράσης των δύο εταιρειών, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αναρρόφησης, στα προϊόντα-βοηθήματα του μητρικού θηλασμού για τα πρόωρα και νεογέννητα μωρά, με προϊόντα για την καθημερινή οικιακή χρήση, αλλά και με συστήματα για χρήση σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Το θεμελιώδες δικαίωμα των νεογνών στην ανάπτυξή τους, βρίσκει για μια ακόμη φορά συμμέτοχη την τεχνολογία, προκειμένου αυτή να προσφέρει τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις διευκόλυνσης της όλης διαδικασίας του μητρικού θηλασμού.